مهر بیستون

درباره ما

کنسانتره های درصدی ویتامینه معدنی

در راستای استقبال از محصولات انحصاری شرکت مهر بیستون

بر آن شدیم تا با تولید مکمل ها معدنی و ویتامینه نیاز دیگری

را در این حوزه مرتفع کنیم. پشتوانه کیفیت این مکمل سابقه

درخشان ده سال تولید می باشد.

مکمل های ویتامینه و معدنی تولیدی، در یکی از مجهزترین کارخانه جات مکمل سازی

ایران و با استفاده از مشاوره متخصصین این صنعت تولید شده است. منابع استفاده

ویتامین ها و مواد معدنی از شرکت های معتبرسازنده در دنیا انتخاب و بر اساس نیاز

و قابلیت هضم دام فرموله و بسته بندی شده است.

 • “کنسانتره %2/5”
  ویژه گاوهای شیری

 • بهبود ضریب تبدیل غذایی
 • بهبود راندمان تولید شیر
 • کاهش بیماری های متابولیک
 • “فرش فید”
  ویژه گاوهای تازه زا
 • بهبود ضریب تولید مثلی
 • کاهش روزهای باز
 • کاهش بیماری های متابولیک
 • “آنیوفید”
  ویژه گاوهای انتظار زایمان
 • اولین خوراک آنیونیک در ایران
 • افزایش سلامت گاوهای تازه زا
 • کاهش بیماری های متابولیک
 • “سیگما پلاس”
  ویژه گاوهای پر تولید

 • افزایش تولید شیر

 • افزایش کیفیت شیر
 • کاهش بیماری های متابولیک
 • “استارتر”
  ویژه گوساله های شیری
 • افزایش وزن از شیر گیری

 • رشد سریع تر بعد از شیر گیری
 • کاهش بیماری های متابولیک

برای گاوهای انتظار زایمان و تازه زا 35 کیلوگرم در تن

و برای گـاوهای پرتولید 25 تا 35 کــیلوگـرم درتن بر

حسب شرایط مصرف شود.

برای گاوهای کم تولید و خشک و تلیسه 25 کـیلوگـرم

در تن مصرف شود

آنالیز مکمل ویتامینه سوپر

آنالیز مکمل معدنی سوپر

فرمول مکمل کنسانتره ویتامینه و معدنی سوپر

فرمول مکمل کنسانتره ویتامینه و معدنی

آنالیز مکمل ویتامینه

آنالیز مکمل معدنی