اثر افزودن چربی و روغن به جیره بر ترکیبات شیر

اثر افزودن چربی و روغن به جیره بر ترکیبات شیر

بر اساس میزان و نوع چربی، افزودن چربی به جیره بر ترکیبات شیر اثر می­گذارد. به طور کلی، چربی برای میکروب­های شکمبه سمی است و سبب کاهش قابلیت هضم فیبر می­شود (زمانی که سطح چربی جیره از ۵ درصد بیشتر شود). چنانچه چربی عبوری استفاده می شود، میزان چربی جیره را می­توان به۶ تا ۷ درصد رساند.

در سطوح پائین چربی خوراکی در جیره، میزان چربی شیر به طور جزیی افزایش می­یابد و یا حتی تغییر نمی­کند. اما در سطوح بالای چربی در خوراک، شاهد کاهش چربی شیر خواهیم بود به ویژه که از چربی­های غیر اشباع استفاده شود.

اگر چربی و روغن مورد استفاده فاسد باشد، میزان چربی شیر حتی با مصرف سطوح کم چربی نیز کاهش می­یابد. در جیره­های پر چربی پروتئین شیر ۱/۰ تا ۳/۰ کاهش می­یابد؛ که می­تواند به دلیل کاهش گلوکز خون باشد.