اثر سطح علوفه جیره و شکل فیزیکی آن بر ترکیبات شیر

اثر سطح علوفه جیره و شکل فیزیکی آن بر ترکیبات شیر

جیره گاوهای شیرده بایستی دست کم حاوی ۴۰تا۴۵درصد ماده خشک علوفه باشد.البته این سطح تحت تأثیر سیلاژ ذرت و خوراک­های جانبی دارای فیبر بالا قرار دارد.مصرف پائین علوفه عامل اصلی افت درصد چربی شیر است که به دلیل سطح پائین فیبر می باشد.البته باید توجه داشته باشید که مصرف ناکافی علوفه، مصرف علوفه بی کیفیت و سطح پائینNDF در علوفه (به دلیل برداشت علوفه بسیار جوان و یا دیر هنگام در پائیز) همه به صورت مصرف ناکافی علوفه تعبیر می­شوند. مصرفNDFعلوفه­ ها بایستی ۹/ ۰ درصد از وزن بدن حیوان باشد (روزانه). سطوح پائین علوفه منجر به اسیدوز و لنگش می­شود؛ که در طولانی مدت سبب بروز مشکلات بهداشتی برای شکمبه و حیوان می­شود.

سطح پروتئین و چربی شیر تحت تأثیر شکل فیزیکی علوفه جیره قرار دارند. در این زمینه نوع و شکل علوفه از طریق القای مصرف انتخابی خوراک و القای مصرف غیر یکنواخت خوراک در طی روز اثرات منفی خود را برجا می­گذارد. علوفه­ ها و سیلاژهایی که با اندازه­های درشت خرد شده­اند عامل اصلی القای مصرف انتخابی هستند. از سوی دیگر، آسیاب و ریز شدن اجزای خوراک به طور منفی بر متابولیسم شکمبه اثر دارند و چربی و پروتئین شیر را کاهش می­دهند. اندازه ذرات جیره را مورد بررسی قرار دهید تا مطمئن شوید که فیبر مؤثر به اندازه کافی تأمین شده است.

دقت کنید که جیره به خوبی مخلوط شده باشد(TMR) و به طور یکنواخت بین گاوها توزیع شده باشد و وقوع مصرف انتخابی را به حداقل برسانید.