اثر وضعیت بدنی ( BCS ) در زمان گوساله زایی بر سلامت گاوهای شیری

اثر وضعیت بدنی ( BCS ) در زمان گوساله زایی بر سلامت گاوهای شیری

تحقیقات در انگلستان نشان می دهد که شرایط بدنی حیوان در هنگام گوساله زایی بر سلامت گاو اثر می گذارد.در مطالعه ای، با بررسی دو گروه از گاوها ( گروهی با وضعیت بدنی مناسب و گروه دیگر وضعیت بدنی بالایی ( چاق ) داشتند).این تحقیقات نشان داد که گاوهای چاق دارای مصرف ماده خشک کمتری هستند.مصرف کمتر ماده خشک سبب بروز ناهنجاری های متابولیکی می شود در این حال کاهش وزن در گاوهای چاق پس از زایش رخ می دهد. این شرایط گاو را بیشتر در معرض عفونت ها و مشکلات غیر عفونی مرتبط با سلامتی قرار می دهد.در حقیقت، گاوهای چاق دارای مواد بیشتری از ناخوشی ( نسبت به گروه دارای وضعیت بدنی مطلوب) بودند. افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی ( یا بیشتر ) در وقوع مشکلات متابولیکی می تواند نشانه نیاز به کنترل وضعیت بدنی گله باشد.

جدول ۱ : موارد بیماری گزارش شده طی شیردهی

بیماری گروه
Bcs مناسب Bcs چاق
ورم پستان ۳ ۱۱
جفت ماندگی ۱ ۲
عفونت رحم ۲ ۲
کیست تخمدانی ۰ ۱
کتوز ۲ ۵
تب شیر ۱ ۲
کمبود منیزیم خون ۰ ۱
لنگش ۴ ۷
تعداد کل بیماری ها ۱۳ ۳۳