اثر وضعیت نمره بدنی بر ترکیبات شیر

اثر وضعیت نمره بدنی بر ترکیبات شیر

وضعیت نمره بدنی بسیار حایز اهمیت است به طوری که گاوهای شیرده پرتولید می­توانند از ذخایر بدنی خود در جهت تولید استفاده کنند.

چنانچه ذخایر بدنی در حداقل میزان باشد، تولید شیر و میزان ترکیبات شیر تحت تأثیر قرار می­گیرند. از سوی دیگر، چاق بودن بیش از حد نیز خطر بروز مشکلات متابولیکی را تشدید کرده و سبب سخت زایی می­شود.

کاهش وزن در اوایل شیردهی میزان چربی شیر برای یک مقطع زمانی کوتاه مدت افزایش می­دهد. البته همه گاوهای چاق و لاغر دچار کاهش چربی شیر در اواخر دوره شیردهی می­شوند. همچنین، چنانچه حیوان در زمان گوساله­زایی بسیارچاق یا بسیار لاغر باشد دچار کاهش درصد پروتئین شیر در این مرحله از شیردهی می­شود.

مطالعات نشان داده است که تغذیه سطوح پائین پروتئین طی سه هفته آخر پیش از زایش (دورهclose up) می­تواند سبب افت شدید پروتئین شیر شود.