رشد گوساله­ های شیری

رشد گوساله­ های شیری

بر اساس آخرین برآوردها میانگین سن از شیرگیری در ایالات متحده آمریکا نشان می­دهد که ۷۰درصد گوساله­ ها در سن۷ هفتگی و یا پس از آن از شیر گرفته می­شوند.

در ۲۵ درصد از گاوداری­های مورد بررسی نیز از شیرگیری از هفته ۹ به بعد بوده است. توجه کنید که گوساله­ ها در سن ۳ هفتگی از لحاظ فیزیولوژیکی آماده از شیرگیری هستند و بخش شکمبه آن­ها به اندازه کافی توسعه یافته است. از این رو بسیاری از گاوداری­ها فرصت خوبی در کاهش سن از شیرگیری و کاهش زمان و هزینه­های نگهداری گوساله­ها دارند.

از شیرگیری زودهنگام گوساله ­ها عقیده جدیدی نیست ولی با توجه به بسیاری از موارد مدیریتی بایستی دقت زیادی داشت.بنابراین برای دستیابی به یک استراتژی در کاهش زمان از شیرگیری بایستی به مواردی رشد و توسعه مطلوب شکمبه توجه داشت.

رشد و توسعه شکمبه: کلید موفقیت

چه عاملی برای موفقیت آمیز بودن زود هنگام از شیرگیری ضروری است؟ زمانی که گوساله شروع به خوردن غذای خشک می­کند (به ویژه استارتر)، شکمبه شروع به تأمین مواد غذایی حاصل از تخمیر کرده و جمعیت باکتریایی شکمبه شروع به رشد می­کند.

تخمیر ترکیبات نشاسته­ای غلات سبب تولید اسیدهای چرب فرار(VFA)به ویژه بوتیرات می­شود که سبب رشد پاپیلاهای شکمبه و فعالیت متابولیکی شکمبه می­شود.

پس از حدود۳هفته از شروع مصرف ماده خشک، شکمبه گوساله به اندازه کافی باکتری­هایی دارد که در تخمیر کافی مواد خوراکی مصرفی به منظور تأمین مقادیر متنابهی انرژی نقش دارند.

باکتری­های شکمبه خودشان نیز سبب تأمین بخش مهمنی از مواد مغذی برای گوساله می­شوند.پروتئین میکربی از این دسته از مواد است که در شکمبه تولید می­شود و در روده باریک هضم و جذب می­شود.

پروتئین میکربی بسیار قابل هضم است و حاوی پروفایل بسیار مناسبی از اسیدهای آمینه مورد نیاز برای رشد گوساله است.از منظر مدیریتی می­توان با در دسترس قرار دادن آب(به صورت آزاد)و غلات با کیفیت در اولین روزهای پس از تولد به رشد و توسعه شکمبه کمک کرد.بر این اساس، تا هفته۳تا ۴ زندگی شکمبه گوساله می­تواند به خوبی رشد و توسعه یابد و برای دریافت یک جیره جامد آماده شود.

هرچه هضم نشاسته به وسیله گوساله زودتر انجام شود، رشد و توسعه شکمبه هم زودتر صورت می­گیرد. حدود۲۱ روز پس از شروع مصرف غلات نیاز است تا پاپیلاهای شکمبه به خوبی رشد کنند.

این زمان رشد از زمان اولین مصرف غلات محاسبه می­شود که می­تواند از روز ۲ زندگی تا ۲۰ روزگی باشد. به همین دلیل است که مدیریت نقش مهمی در تعیین رشد و توسعه شکمبه و سن از شیرگیری دارد.بنابراین یاری کردن به گوساله در خوردن اولین لقمه­ های استارتر اثرات مثبت و قابل توجهی به شروع فرآیند توسعه شکمبه دارد.