سیگماپلاس SigmaPlus

SigmaPlus contains bypass protected protein and oil. It provides a high level of rumen undegradable yet highly digestible protein and oil that is perfect to support today’s higher milk and beef production

اهمیت پروتئین عبوری

پروتئین یکی از گرانترین مواد مغذی مورد استفاده در جیره گاوهای شیرده است، که استفاده بهینه از آن باعث کاهش هزینه اقتصادی دامدار میگردد. در گاوهای پرتولید، پروتئین میکروبی در بهترین حالت فقط 60 درصد نیاز پروتئین قابل متابولیسم دام را تامین میکند و 40 درصد باقیمانده باید از پروتئین عبوری با کیفیت تامین شود (Oldick et al, 1999). پروتئین عبوری مهمترین عامل تغییر میزان و کیفیت پروتئین قابل متابولیسم دریافتی دام است. افزایش بیش از نیاز پروتئین قابل تجزیه در شکمبه باعث افزایش آمونیاک شکمبه و نهایتا اوره خون میشود که باعث کاهش انرژی در دسترس دام (Godden et al, 2001) و کاهش تولیدمثل (Lean et al., 2012) میشود. استفاده از پروتئین عبوری با کیفیت که در روده تجزیه شود میتواند به دامدار کمک کند که سطح پروتئین جیره خود را کاهش دهد که باعث کاهش بیشتر هزینههای دامدار میگردد.

اهمیت محصولات پروتئین عبوری حاصل از سویا

سانتوس و همکاران (1998) بیان کردند که شاخص اسیدهای آمینه ضروری محصولات حاصل از سویا (71) بعد از پروتئین میکروبی (82) بالاترین ارزش را دارد. همچنین ایفاراگوئرر و کلارک (2005) با بررسی منابع مختلف پروتئین عبوری بیان کردند که محصولات پروتئین عبوری حاصل از سویا دارای بهترین عملکرد هستند و باعث افزایش بیشتری در تولید شیر و ترکیبات شیر میشوند.

بخش بندی قسمتهای مختلف پروتئینی بر اساس روش CNCPS

روش CNCPS امکان برآورد میزان پروتئین عبوری محصولات فراروی شده را فراهم میکند و علاوه بر تعیین میزان پروتئین عبوری میزان بخشهای مختلف پروتئینی را نیز تعیین میکند. درصد بخشهای مختلف پروتئینی بر کیفیت RUP تاثیر دارد. در روش CNCPS پروتئین به بخشهای زیر تقسیم میشوند:

  • بخش A، شامل نیتروژن غیر پروتئینی (پپتیدها، نیترات و نیتریت)
  • بخش B1پروتئین با تجزیه بالا در شکمبه
  • بخش B2پروتئین با تجزیه متوسط در شکمبه
  • بخش B3 پروتئین با تجزیه کند در شکمبه
  • بخش C پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه
سیگماپلاس SigmaPlus

در سالهای اخیر علم تغذیه دام به سمت تولید محصولاتی با پروتئین عبوری بالا حرکت کرده است. اگرچه این امر باعث بهبود عملکرد دام (تولید شیر و تولیدمثل) شده است، اما پاسخ به پروتئین عبوری همیشه نتایج مورد انتظار را بدست نمیدهد. چرا؟ جواب این سوال در محصولی به نام سیگماپلاس نهفته است که با رفع نقاط ضعف محصولات فرآوری شده سویا، به نتایج درخشان و قابل تاملی در تولید گاوهای شیری دست یافته است. سیگماپلاس توسط شرکت مهر بیستون برای کمک به گاوهای پرتولید و اوایل زایش طراحی شده است. سیگماپلاس یک منبع موثر از پروتئین و چربی عبوری است که باعث کاهش هزینه جیره و افزایش عملکرد دامها میشود. سیگماپلاس از پروتئین و چربی زمانیکه در شکمبه هستند محافظت میکند اما اجازه میدهد که آنها بطور کامل در روده کوچک هضم بشوند. در نتیجه استفاده بهتر از اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب صورت میگرید که باعث افزایش تولید شیر و گوشت و تولیدمثل میشود.

استفاده از سیگماپلاس در گاوهای اوایل زایش

گاوهای اوایل زایش به علت مصرف خوراک پایین و همچنین عدم تولید حداکثری پروتئین میکروبی، دچار کمبود اسیدهای آمینه و انرژی لازم برای تولید شیر هستند. به همین دلیل استفاده از منابع انرژی و پروتئین عبوری با کیفیت میتواند سبب افزایش عملکرد دامهای اوایل زایش شود. سیگماپلاس با تامین اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در روده کوچک باعث کاهش تعادل منفی پروتئین و انرژی و افزایش عملکرد دامهای اوایل زایش میشود. همچنین چربی موجود در سیگماپلاس به بازگشت رحم به شرایط عادی و آمادگی سریعتر برای آبستنی بعدی کمک میکند.

نحوه فراوری سیگماپلاس

دانه سویا به عنوان خوراکی دارای پروتئین و چربی با کیفیت بالا شناخته شده است. سیگماپلاس با استفاده از روش فراوری منحصر به فرد پروتئین و چربی دانه سویا را عبوری میکند. در این فراوری بین قند و پروتئین سویا پیوند عرضی تشکیل میشود که میکروبهای شکمبه این پیوند را نمیتوانند بشکنند. این پیوند یک سد فیزیکی است و پروتئین و چربی را از دسترس میکروبها محافظت میکند. اما این پیوند عرضی تحت تاثیر اسید شیردان و آنزیمهای روده باز شده و در روده کاملا هضم میشود. برای فراوری سیگماپلاس از فرایند زمانبر و با دمای پایین استفاده شده است که باعث شده است تا پروتئین محلول حداقل و پروتئین غیرمحلول حداکثر شود درحالیکه پروتئین غیرقابل هضم ثابت بماند. بدین ترتیب پروتئین عبوری حاصل شده در روده کاملا تجزیه میشود و کمترین آسیب به اسیدهای آمینه وارد میشود.

مزایای خوراک سیگماپلاس مهر بیستون:

• افزایش تولید پروتئین میکروبی

بطور کلی استفاده از پروتئین عبوری باعث کاهش تولید پروتئین میکروبی میشود، و در بین منابع پروتئینی فقط منابع پروتئینی حاصل از سویا باعث افزایش پروتئین میکروبی میگردد (Ipharraguerre and Clark, 2005). در تهیه خوراک سیگماپلاس شرکت مهر بیستون از پپتیدها به عنوان مواد محرک رشد میکروارگانیسمهای شکمبه استفاده شده است (Jones et al., 1998) که میتواند باعث افزایش تولید پروتئین میکروبی بشود. پپتیدها باعث افزایش جمعیت میکروبی شکمبه بخصوص مصرفکنندههای اسید لاکتیک میشوند که اسید لاکتیک را به اسید پروپیونیک تبدیل میکنند. این امر باعث افزایش اسیدهای چرب فرار و افزایش پیشسازهای گلوکز برای گاو میشود و در نتیجه اثر مثبتی بر تولید شیر و تولیدمثل دام خواهد داشت و همچنین به علت کاهش اسید لاکتیک خصوصا در گاوهای پرتولید که غله زیاد مصرف میکنند از اسیدوز لاکتیکی جلوگیری میکند. به دلایل فوق سیگماپلاس باعث افزایش بازده مصرف خوراک، کنترل اسیدوز و عبور پروتئین میکروبی با کیفیت بالا به روده کوچک میشود. همچنین فراوری خاص باعث میشود تا پروتئین قابل تجزیه در شکمبه سیگماپلاس از حالت پروتئین سریع التجزیه به پروتئین با تجزیه پذیری متوسط در شکمبه تبدیل شود که همین عامل نیز باعث افزایش رشد میکروبهای شکمبه میشود. از سوی دیگر این محصول دارای پوسته سویا است که ترکیب مناسبی از قندها، نشاسته و فیبر محلول با قابلیت هضم بالا است (Halachmi et al., 2004). پروتئین با تجزیه پذیری متوسط به همراه منابع انرژی حاصل از پوسته سویا باعث رشد مناسب میکروبهای شکمبه میشود.

• چربی عبوری

کمبود انرژی در گاوهای پرتولید سبب بروز مشکلاتی در تولید شیر و تولید مثل دام میگردد. این در حالی است که تامین انرژی مورد نیاز گاوهای پرتولید به سادگی ممکن نمیباشد، و اضافه کردن بیش از حد غلات باعث اسیدوز دام میشود. جهت رفع این مشکل از چربیهای عبوری استفاده میگردد. چربی موجود در سیگماپلاس در طی فرآیند تولید، تبدیل به چربی عبوری شده و دیگر اثر مخرب بر باکتریهای شکمبه ندارد. اسیدهای چرب غیراشباع موجود در سیگماپلاس (50% اسید لینولئیک، 9% اسید لینولنیک و 20% اسید اولئیک) باعث افزایش تولیدمثل گاوهای شیری میشود. این محصول می تواند باعث کاهش نیاز دامها به چربی برای تامین انرژی شود و از این طریق نیز به کاهش هزینههای جیره کمک کند. همچنین چون چربی محصول کاملا محافظت شده است از محصول خارج نمیشود و از فساد محصول در هنگام نگهداری در انبار جلوگیری میکند.

• پروتئین عبوری بالا و باکیفیت

میزان پروتئین عبوری سیگماپلاس بین 75 تا 85 درصد میباشد. روشهای رایج مورد استفاده در فراوری دانه و کنجاله سویا باعث بالا رفتن بخش B3 پروتئین میگردد، اما روش ابداعی شرکت مهر بیستون باعث افزایش بخش B2 میشود، بطوریکه حدود 70 درصد پروتئین سیگماپلاس از نوع B2 میباشد. پروتئین بخش B2 نسبت به بخش B3 وزن ملکولی پایینتری دارد، که همین امر موجب افزایش هضم رودهای و جذب بیشتر پروتئین میشود. اسمولر و همکاران (1998) و هریستو و همکاران (2005) بیان کردند که در بین بخشهای مختلف پروتئینی، بخش B2 بیشترین همبستگی را با تولید شیر و پروتئین شیر دارد و باعث افزایش بیشتری در تولید شیر میشود. فراوری استفاده شده در سیگماپلاس باعث افزایش بخش B2 میشود که خود این عامل باعث افزایش بیشتر تولید و ترکیب شیر گاوهای مصرفکننده سیگماپلاس میشود.

• خوش خوراکی

سیگماپلاس به علت فراوری خاص دارای بوی خوشآیند و مزه بسیار مطبوع برای گاوها است. چربی این محصول باعث مزه بهتر میشود که این امر باعث افزایش مصرف خوراک و تولید شیر دام میشود.

• اضافه کردن پروبیوتیک

در خوراک سیگماپلاس از پروبیوتیکی از خانواده باسیلوس استفاده شده است که به صورت هاگ بوده و در روده کوچک فعال میشود. این باکتری علاوه بر اینکه با ترشح آمیلاز و پروتئاز به هضم و جذب مواد مغذی در روده کمک میکند، با افزایش جذب کلسیم از روده به تامین کلسیم مورد نیاز دام کمک شایانی میکند. هاگهای این باکتری در روده کوچک رشد میکنند و تحریک کننده سیستم ایمنی هستند و باعث گسترش بافت لمفوئیدی متصل به دستگاه گوارش میشوند. این باکتری باعث کاهش اشرشیا کلی و انتروکوکوسی میشود و جلوی نفخ و اسهال را میگیرد.

مزایای سیگماپلاس:

• افزایش نرخ گیرایی و باروری

• افزایش ترکیبات شیر

• خوش خوراکی بالا

• افزایش اسیدهای چرب غیراشباع در شیر و گوشت

• بهبود کارایی خوراک

• افزایش توانایی دام در مقابله با شرایط تنش

• کاهش هزینه های دامدار

• افزایش پروتئین عبوری جیره

• قابلیت هضم رودهای بالا

• پروفایل اسیدهای آمینه مناسب

• تامین چربی عبوری و انرژی دام

• بهبود تولیدمثل

ترکیب سیگما پلاس
ماده مغذیDMOMCPE.E
NELNDFADFMet
واحد٪
%DM%DM%DMMcal/kg%DM%DM%M.CP
مقدار96
9438۲۰۲/۵
۱۴۱/۸

بخش­بندی پروتئین

درصد ماده خشک درصد پروتئین نرخ تجزیه در شکمبه قابلیت هضم روده­ای
پروتئین خام 38 100
پروتئین حقیقی 5/35 پروتئین حقیقی 16/94
پروتئین غیرمحلول 3/34 پروتئین غیرمحلول 98/90
پروتئین غیرحقیقی (بخش A) 20/2 پروتئین غیرحقیقی (بخش A) 84/5 10000 100
پروتئین با تجزیه پذیری سریع (بخش B1) 19/1 پروتئین با تجزیه پذیری سریع (بخش B1) 18/3 150 100
پروتئین با تجزیه پذیری متوسط (بخش B2) 03/27 پروتئین با تجزیه پذیری متوسط (بخش B2) 72/71 5 100
پروتئین با تجزیه پذیری کند (بخش B3) 18/3 پروتئین با تجزیه پذیری کند (بخش B3) 46/8 18/0 80
پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (بخش C) 07/4 پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (بخش C) 8/10 0 50
پروتئین عبوری (RUP) 06/31 پروتئین عبوری (RUP) 82
پروتئین قابل تجزیه  (RDP) 63/6 پروتئین قابل تجزیه  (RDP) 18

نکته قابل توجه این است که میزان قابلیت هضم روده­ای بخش C در اکثر منابع پروتئین عبوری صفر می­باشد و فقط محصولات حاصل از سویا هستند که حتی بخش C آنها در روده تا 50% قابلیت هضم دارد

محدودیت مصرف: ندارد

شکل محصول: پلت

رنگ محصول: قهوهای تیره

نحوه نگهداری و بسته بندی

در مکان خنک و خشک نگهداری شود.

کیسه های 25 کیلویی

راهنمای مصرف

مقدار مصرف در گاوهای تازهزا و پرتولید: یک کیلوگرم در روز

مقدار مصرف در گاوهای تازه زا و پرتولید در تنش گرمایی و سرمایی: 5/1 کیلوگرم در روز