فزودن اسید­های چرب امگا۳ سبب افزایش تولید شیر و بهبود باروری می­شود.

افزودن اسید­های چرب امگا۳ سبب افزایش تولید شیر و بهبود باروری می­شود.

مقدمه

افزودن اسیدهای چرب امگا ۳ (بلند زنجیره)به منظور بهبود باروری و سیستم ایمنی توصیه می­شود.مطالعات در ایالات متحده همچنین نشان می­دهند که اسیدهای چرب امگا ۳ سبب افزایش تولید شیر می­شوند.

دکتر سانتوز در سال ۲۰۱۳(۱۳۹۲)در ایندیاناپولیس از طرف اتحادیه علوم شیر آمریکا (ADSA) گزارشی از کار خود ارایه کرد که بر میزان و نسبتهای مختلف امگا ۳ به امگا ۶ تأکید داشت.

دکتر سانتوز و گروه تحقیقی ایشان علاقمند به بررسی اثر تغییر نسبت امگا ۶ به امگا ۳ در جیره گاوهای آبستن و بررسی عملکرد سیستم ایمنی و تولیدی گوساله­ های این گاوها بودآن­ها همچنین بر عملکرد گاوها نظارت داشتند که این مسأله را جذاب­تر می­کرد.

در مطالعه اول گروه کنترل با گروهی که محصول چربی اشباع شده (اسیدهای چرب کلسیمی پالم) و یا گروهی که غنی از اسیدهای چرب امگا۳ و ۶ بودند مقایسه شدند.

همانطور که انتظار می­رفت، افزایش سطح انرژی جیره سبب افزایش تولید شیر شد اما به طور مهمی این پاسخ در مورد اسیدهای چرب غیر اشباع نسبت به اسیدهای چرب اشباع بهتر و بیشتر بود.

 اغلب استفاده از منابع چربی غیر اشباع سبب کاهش چربی شیر می­شود که این موضوع در این مطالعه مشاهده نشد. در این مطالعه اثر چربی به ویژه نوع غیر اشباع آن بر افزایش تولید شیر و درصد چربی شیر از لحاظ آماری معنی­دار بود.

 همچنین، راندمان مصرف خوراک(شیر تولیدی به ازای کیلوگرم مصرف خوراک)افزایش یافت(نزدیک به معنی­دار شدن بود).

   در آزمایش دوم با حفظ انرژی جیره­ ها نسبت امگا ۶ به امگا ۳ تغییر یافت. 

این نتایج دوباره نظر UFACUKرا مبنی بر اثر مثبت مصرف اقلام غنی از اسیدهای چرب امگا۳ بر بهبود عملکرد تولید مثلی و در نتیجه کاهش سقط جنین تأکید می­کند.

از این رو ترکیبی از روغن­های زیتون، آفتابگردان، سویا، کتان و روغن با کیفیت ماهی میتوان شاهد:

۱) تولید شیری با کیفیت و با صرفه

۲) بالانس جیره­ای غنی از علوفه و

۳) بهبود ماده خشک مصرفی

۳) تقویت سیستم ایمنی