بررسی تاثیر استفاده از چربی در جیره بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری

بررسی تاثیر استفاده از چربی در جیره بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری…
۱۳۹۶-۰۹-۰۷/توسط مدیر

عوامل موثر بر ترکیب شیر گاوهای شیری(Meta-analysis)

عوامل موثر بر ترکیب شیر گاوهای شیری(Meta-analysis)

چکیده

موضوع این مقاله بررسی موثرترین عوامل بر تولی…
۱۳۹۶-۰۹-۰۷/توسط مدیر

اثرات اسید چرب بر تولید مثل در گاو شیرده

اثرات اسید چرب بر تولید مثل در گاو شیرده: خوب و بد
هلن پتی، …
۱۳۹۶-۰۹-۰۷/توسط مدیر

نرم افزار جیره نویسی CNCPS

نرم افزار جیره نویسی  CNCPS مناسب برای گاوهای شیری.
لازم به ذکر …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

رشد گوساله­ های شیری

رشد گوساله­ های شیری
بر اساس آخرین برآوردها میانگین سن از شیرگ…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

نقش برنامه تغذیه­ای در تغییر ترکیبات شیر

نقش برنامه تغذیه­ای در تغییر ترکیبات شیر
عامل مدیریتی             …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر افزودن چربی و روغن به جیره بر ترکیبات شیر

اثر افزودن چربی و روغن به جیره بر ترکیبات شیر
بر اساس میزان و نوع چربی، ا…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر سطح علوفه جیره و شکل فیزیکی آن بر ترکیبات شیر

اثر سطح علوفه جیره و شکل فیزیکی آن بر ترکیب…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

رابطه تخمیرات شکمبه و ترکیبات شیر

رابطه تخمیرات شکمبه و ترکیبات شیر
هضم فیبر در شکمبه سبب تولید اسیدها…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر وضعیت نمره بدنی بر ترکیبات شیر

اثر وضعیت نمره بدنی بر ترکیبات شیر

وضعیت نمره بدنی بسیار حایز اهمیت است ب…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر مصرف کنسانتره بر ترکیبات شیر

اثر مصرف کنسانتره بر ترکیبات شیر

با افزایش مصرف کنسانتره، هضم فی…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر سطح پروتئین جیره بر ترکیبات شیر

اثر سطح پروتئین جیره بر ترکیبات شیر

کمبود سطح پروتئین خام جیره به افت پروتئ…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر مصرف انرژی بر ترکیبات شیر

اثر مصرف انرژی بر ترکیبات شیر
به طور کلی هر قدر سطح انرژی جیره(غل…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

مدیریت تغذیه و ترکیبات شیر

مدیریت تغذیه و ترکیبات شیر
در هر شرایطی که گاو مقادیر غیر طبیعی و یا مح…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اسیدهای چرب سالم و باروری در گاو

اسیدهای چرب سالم و باروری در گاو
در دهه­ های گذشته با افزایش تو…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

افلاتوکسین­ها در شیر:یک مشکل رایج را دست کم نگیرید.

افلاتوکسین­ها در شیر:یک مشکل رایج را دست کم نگیرید.
مقدمه:
اف…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

التهاب، انرژی و تولید شیر

التهاب، انرژی و تولید شیر
گاوداران ، کارشناسان تغذیه و دامپزشکا…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

فزودن اسید­های چرب امگا۳ سبب افزایش تولید شیر و بهبود باروری می­شود.

افزودن اسید­های چرب امگا۳ سبب افزایش تولید شیر و بهبود باروری می­شو…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

مصرف پروتئین و باروری گاوهای شیری

مصرف پروتئین و باروری گاوهای شیری
با افزایش سطح تولید شیر، گاوداره…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر وضعیت بدنی ( BCS ) در زمان گوساله زایی بر سلامت گاوهای شیری

اثر وضعیت بدنی ( BCS ) در زمان گوساله زایی بر سلامت گاوهای شی…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

ارتباط بین نمره وضعیت بدنی (BCS) و مصرف خوراک و تولید شیر

ارتباط بین نمره وضعیت بدنی (BCS) و مصرف خوراک و تولید شیر
تحقیقات…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

ارتباط بین وضعیت بدنی ( BCS ) و عملکرد تولید مثلی

ارتباط بین وضعیت بدنی ( BCS ) و عملکرد تولید مثلی
تحقیقات اخیر ح…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

نیترات در سیلاژ ذرت

نیترات در سیلاژ ذرت

اندازه گیری میزان نیتروژن در سیلاژ ذر…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

عوامل موثر بر رفتار فحلی

عوامل موثر بر رفتار فحلی
عوامل گوناگونی از جمله عوامل محیطی ، وضعیت سلام…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

دوره اختیار یا انتظار پس از زایش : چه موقع بسیار زود و چه موقع بسیار دیر است؟

دوره اختیار یا انتظار پس از زایش : چه موقع بسیار زود و چه مو…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

در صورت وجود کپک و مخمر در سیلاژ ذرت چه می شود کرد؟

در صورت وجود کپک و مخمر در سیلاژ ذرت چه می شود کرد؟ 

مقدمه 
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چرا گله شما مقادیر زیادی شیر تولید نمی کند؟

چرا گله شما مقادیر زیادی شیر تولید نمی کند؟
۱-    وجود انگل ه…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار ما بایستی در چه حدی باشد؟

چگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چرا گله شما دچار شیردهی های کوتاه مدت شده است؟

چرا گله شما دچار شیردهی های کوتاه مدت شده است؟
۱- تجمع چربی…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چرا گله شما دچار کاهش شدید در تولید شیر شده است؟

چرا گله شما دچار کاهش شدید در تولید شیر شده است؟

وقوع زیاد م…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چرا گله شما مقادیر زیادی شیر تولید نمی کند؟

چرا گله شما مقادیر زیادی شیر تولید نمی کند؟
۱-    وجود انگل ه…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار ما بایستی در چه حدی باشد؟

چگونه بر مشکل تولید پائین شیر فائق آییم: تولید شیر مورد انتظار…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونه از یک گوساله شیری یک تلیسه شیری عالی تولید کنیم: تغذیه

چگونه از یک گوساله شیری یک تلیسه شیری عالی تولید کنیم: تغذیه
تغذیه…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونه از یک گوساله شیری یک تلیسه شیری عالی تولید کنیم: سلامت

چگونه از یک گوساله شیری یک تلیسه شیری عالی تولید کنیم: سلامت
عوامل…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

وضعیت بدنی تلسیه ها

وضعیت بدنی تلسیه ها
نمره بدنی که برای تلسیه ها توصیه می شود عددی کم…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

نیتروژن اوره ای (شیر)MUN

نیتروژن اوره ای (شیر)MUN
غلظت نیتروژن اوره ای در شیر بازتابی از …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

Body Condition Score

در هر گاوداری گاوهایی وجود دارد که برای دوره ی شیردهی خود خیلی…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

گله های عالی در ویسکانسین از آنچه که تصور می کنید علوفه بیشتری به گاوهای شیری می دهند.

گله های عالی در ویسکانسین از آنچه که تصور می کنید علوفه بیشت…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونگی پاسخ گاوهای شیری به برنامه تغذیه ای شما (بخش دوم: پاسخهای رفتاری)

چگونگی پاسخ گاوهای شیری به برنامه تغذیه ای شما (بخش دوم: پاسخ…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونگی پاسخ گاوهای شیری به برنامه تغذیه ای شما (بخش اول: پاسخهای تولید)

چگونگی پاسخ گاوهای شیری به برنامه تغذیه ای شما (بخش اول: پاسخ…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

گاوهای گله شما با چه راندمانی ازت ( نیتروژن ) جیره را مصرف می کنند

گاوهای گله شما با چه راندمانی ازت ( نیتروژن ) جیره را مصرف م…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

دوره اختیار یا انتظار پس از زایش : چه موقع بسیار زود و چه موقع بسیار دیر است ؟

دوره اختیار یا انتظار پس از زایش : چه موقع بسیار زود و چه مو…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

ارزیابی منابع پروتئینی غیر قابل تجزیه (RUP) حاصل از منابع حیوانی

ارزیابی منابع پروتئینی غیر قابل تجزیه (RUP) حاصل از منابع …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

موارد تغذیه ای موثر به اوره شیر

مقدمه
نیتروژن اوره ای شیر ابزار مفیدی است  که به مدیران گاوداری اجاز…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

اثر تنش حرارتی بر نیازهای تغذیه ای گاوهای شیری شیرده

 اثر تنش حرارتی بر نیازهای تغذیه ای گاوهای شیری شیرده
تنش حرارت…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

نقش تغذیه بر سلامت پستان در گاوهای شیری

نقش تغذیه بر سلامت پستان در گاوهای شیری
چکیده
با وجود پیشرفت…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

بررسی وضعیت تولید مثلی گله بر اساس شاخص های DHI

بررسی وضعیت تولید مثلی گله بر اساس شاخص های  DHI
در بررسی وضع…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

نرم افزار آمینوکاو

نرم افزار آمینوکاو جهت جیره نویسی گاوهای شیری در مراحل مختلف …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

چگونگی تغذیه و مدیریت گاوهای شیری در شرایط استرس حرارتی

چگونگی تغذیه و مدیریت گاوهای شیری در شرایط استرس حرارتی
 چکی…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

استفاده از رومنسین در جیره گاوهای شیری

استفاده از رومنسین در جیره گاوهای شیری
مدیریت تغذیه  در صنعت…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

آشنایی با نفخ در گاو

فیلم آموزشی آشنایی با نفخ در گاو
 

 
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

آشنایی با دستگاه گوارش گاو

فیلم آشنایی با دستگاه گوارش گاو۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

زمان مناسب تلقیح

برای انجام لقاح بایستی اسپرم زنده در محل لقاح باشد  در حالیکه…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

استفاده از رومنسین در جیره گاوهای شیری

مدیریت تغذیه  در صنعت گاو شیری به سمت و سوی کاهش ورود مواد غ…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

تفاوت کاتیونی – آنیونی جیره گاوهای شیری (DCAD)

تفاوت کاتیونی – آنیونی  در جیره شامل دو نوع کاتیون ( پتاسیم و سدیم …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

نکات تغذیه ای که بایستی حین استفاده از ذرت در شرایط خشکسالی مورد توجه قرارداد

۱- رطوبت را کنترل کنید : میزان رطوبت سیلاژ ذرت و دانه ذرت تنوع …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

مصرف آب در گوساله ها طی فصول گرم سال

با شروع فصول گرم سال،  طی بهار و تابستان نیاز به تغییراتی  در نحوه مدیری…
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر

به حداقل رساندن کتوز در گله های گاو شیری

به حداقل رساندن کتوز در گله های گاو شیری
علی رغم اینکه بسیاری …
۱۳۹۵-۱۱-۱۷/توسط مدیر