نرم افزار جیره نویسی CNCPS

نرم افزار جیره نویسی  CNCPS مناسب برای گاوهای شیری.

لازم به ذکر است ورژن این برنامه ۵ میباشد