نیترات در سیلاژ ذرت

نیترات در سیلاژ ذرت

اندازه گیری میزان نیتروژن در سیلاژ ذرتی که تحت تاثیر تنش خشکسالی قرار گرفته است اهمیت زیادی دارد چرا که سبب وارد آمدن آسیب به انسان و حیوان می شود. میزان نیترات در ذرت پرورش یافته تحت شرایط استرس خشکسالی، زیاد است. تجمع نیترات در گیاه ذرتی که سرعت رشد آهسته ای دارد و یا در خاکی که میزان نیترات بالایی دارد، افزایش پیدا می کند. سطوح بالای نیترات برای حیوانات سمی است. از علائم مسمومیت با نیترات می توان به مشکلات تنفسی، از دست دادن وزن و از دست دادن اشتها اشاره کرد. میزان بی خطر نیترات از طریق تغذیه برای گاو ۱۰۰۰ پی پی ام است.

میزان تجمع نیترات در محصولات در اثر عواملی مثل خشکسالی، بارش تگرگ، یخ زدگی، آب و هوای ابری و عدم تعادل در استفاده از کودهای شیمیایی افزایش پیدا می کند. نیترات با اسیدهای آلی سیلاژ ترکیب شده و تولید گاز اکسید نیترات می کشند. این یک گاز فرار است و به رنگ قهوه ای که استنشاق آن برای انسان و حیوان خطرناک است.

عوامل موثر بر تجمیع نیترات در سیلاژ ذرت
در دسترس بودن نیتروژن

کودهای ازته، کود و یا گیاهان لگومه از مهمترین منابع نیتروژن برای ذرت هستند. فراهم بودن بیشتر نیتروژن از طریق این منابع موجب تجمیع نیترات در گیاه ذرت می شود.

خشکسالی

خشکسالی شدید و طولانی مدت نیز سبب تجمیع نیترات در ذرت می شود ولی شدت آن کمتر از عامل اول است. بدترین حالت این است که پس از یک دوره خشکسالی بارش باران صورت گیرد. بنابراین درو کردن ذرت که تحت شرایط خشکسالی بوده اند و در پایان دوره رشد بارش باران صورت گرفته است برداشت و دروی این محصول را به تعویق انداخته تا سطح نیترات در گیاه پایین آید.
آب و هوای ابری

روزهای ابری اغلب موجب بالا رفتن میزان نیترات می شود زیرا آنزیم هایی که نیترات را به پروتئین تبدیل می کنند در این شرایط فعالیت کمتری دارند.
کمبود مواد مغذی

کمبود مواد مغذی مانند فسفر، پتاسیم و منگنز موجب افزایش غلظت نیترات می شود.
سن و اجزای گیاه

میزان تجمیع نیترات در قسمت های قدیمی تر گیاه کمتر است. ساقه و ریشه دارای بیشترین میزان نیترات نسبت به برگ ها و یا گوشه های برگ است. بهترین روش برای کاهش سطح نیترات در سیلاژ ذرت درو کردن ذرت در ارتفاع بالاتر از سطح زمین است. برداشت از ارتفاع ۳ تا ۴ سانتیمتری در مقایسه با به نسبت برداشت از ارتفاع ۱ تا ۲ سانتیمتری می تواند میزان نیترات را به میزان ۲۰ درصد کاهش دهد.

راه های کاهش نیترات در سیلاژ ذرت:

۱-سیلاژ را تا تکمیل نشدن فرآیند تخمیر از سیلو خارج نکنید. عمل تخمیر موجب کاهش سطح نیترات به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد می شود.
۲-اجتناب از بکار بردن کود حیوانی یا کودهای شیمیایی در خاک های دچار خشکسالی
۳-به حداقل رساندن استرس در گیاه در نتیجه کمبودهای تغذیه ای
۴-درو کردن محصول در روزهای آفتابی و روشن
۵-عدم برداشت محصول حداقل به مدت ۳ روز پس از بارش باران پس از یک دوره آب و هوای خشک
۶-برداشت ذرت از ارتفاع حداقل ۳ سانتیمتری
۷-رقیق کردن سیلاژهای ذرت حاوی نیترات بالا با استفاده از دانه های خوراکی و یا علوفه